Apie mus

UAB „ Rakorda“ – sėkmingai rinkoje dirbanti konsultacinė įmonė, specializuojasi maisto saugos srityje.

 

Įmonės  misija – padėti maisto perdirbimo, viešojo maitinimo ir prekybos  įmonėms pradėti ir plėtoti  verslą  Lietuvoje. Atsakingai ir profesionaliai teikti konsultacijas įmonėms maisto saugos ir higienos klausimais.

 

Pagrindinė įmonės veikla –  konsultuoti ir vesti mokymus, viešojo maitinimo, maisto produktų prekybos, gamybos  įmonėms. Įmonė paruošia dokumentus maisto tvarkymo pažymėjimui ir veterinariniam numeriui  gauti, konsultuoja ir veda mokymus higienos klausimais, atstovauja įmonių interesus kontroliuojančiose institucijose.

 

Įmonės konsultantai turi didelę patirtį rengiant šakines Geros Higienos Praktikos taisykles (GHPT), dalyvavo rengiant viešojo maitinimo, prekybos, mėsinių ir kt. GHPT.  

 

Įmonė prekiauja technologams, gamybos vadovams, vyr. virėjams skirta specializuota literatūra, geros higienos praktikos taisyklėmis.

 

 Įmonė rengia RVASVT ( HACCP) ir kitų kokybės vadybos sistemų dokumentaciją, parengia įmones tarptautiniam sertifikavimui. Padeda įmonėms paruošti paraiškas  Europos struktūrinių fondų paramai gauti.


Visos teisės saugomos rakorda.com